Instal·lació, Manteniment i Serveis d’Assistència Tècnica

Instal·lació, Manteniment i Serveis d’Assistència Tècnica

INSTALPONCE, S.L. És una empresa dedicada a la instal·lació, reparació i manteniment de sistemes de climatització, refrigeració industrial, calefacció, ventilació, aigua calenta sanitària, electricitat, telecomunicacions, gas i energies renovables.

Està present en el mercat des de fa més de 20 anys en el sector d’instal·lacions, manteniment multitècnic, projectes i gestió energètica.

La seu central de INSTALPONCE, S.L. Està ubicada a la població de la Llagosta (Barcelona) amb una superfície total de 300 m2, distribuïts en oficines, despatxos i taller-magatzem, apte per a qualsevol tipus de reparació. Presta els seus serveis principalment a Catalunya i a nivell nacional.

INSTALPONCE, S.L. Disposa d’una flota de vehicles diferenciada per departaments: instal·lacions, reparacions i manteniments. Tots estan perfectament equipats per atendre amb la màxima brevetat qualsevol necessitat o problema que pugui sorgir en les instal·lacions.

Disposem a més d’un estoc de recanvis suficients per al correcte manteniment de les instal·lacions, tots degudament codificats i controlats mitjançant sistema informàtic, amb totes les eines necessàries per efectuar correctament les intervencions i reparacions.

Una forta orientació a client i un sòlid perfil multidisciplinari, ens permeten oferir una gran varietat de solucions tècniques en diferents àrees, com climatització, calefacció, electricitat, energies renovables, etc., mitjançant projectes personalitzats enfocats a l’eficiència energètica i ajustats a cada client , empresa, edifici o indústria.

Experiència, proximitat, capacitat tècnica i una consolidada xarxa de servei són les claus que converteixen INSTALPONCE, S.L. A l’empresa ideal per a la gestió tècnica.