Carnets i Certificacions

Carnets i Certificacions

Com a empresa instal·ladora INSTALPONCE, S.L. disposa de tots els certificats i carnets oficials necessaris que acreditin que el nostre treball serà sempre d’alta qualitat i d’acord amb la legislació vigent en cada àmbit.

Carnets d’Instal·lador

  • Carnet d’Instal·lador de calefacció, climatització i A.C.S.
  • Carnet de mantenidor-reparador de calefacció, climatització i A.C.S.
  • Carnet d’Instal·lador-mantenidor d’instal·lacions tèrmiques en els edificis.
  • Carnet d’Instal·lador-Conservador-Reparador Frigorista.
  • Carnet d’Instal·lador Autoritzat d’Electricitat
  • Carnet d’Instal·lador Autoritzat d’Aigua
  • Carnet d’Instal·lador Autoritzat de Gas IG-A
  • Carnet d’Instal·lador de Sistemes de protecció contra incendi
  • Carnet d’Instal·lador de Telecomunicacions
  • Carnet d’Instal·lador d’instal·lacions petrolíferes (IP-1)
  • Planta instal·lacions frigorífiques “RIF”
  • Empresa Frigorista Nivell 2

Altres Certificacions

  • Certificat d’Inscripció Registre – REO.
  • Certificat d’Inscripció Registre – REIE.
  • Certificat d’Inscripció Registre – REIF.
  • Certificat d’Inscripció Registre – REIG.
  • Certificat d’Inscripció Registre – REITE.
  • Certificat d’Inscripció Registre – REIP1.
  • Certificat d’Inscripció Registre – REIP.
  • Certificat d’Inscripció Registre – RECI.
  • Certificat d’Inscripció Registroe – RITC.
  • Certificat per a la manipulació de refrigerants fluorats.