Instal·lacions Integrals

Telecomunicacions

El departament de Telecomunicacions de INSTALPONCE, S.L. realitza projectes i executa instal·lacions tant en el sector residencial, terciari com en l’industrial de:

    • Instal·lació de cablejat i connexió de xarxes informàtiques.
    • Instal·lació de sistemes de veu, dades i càmeres de vigilància.
    • Instal·lació de sistemes de comunicació aèries i terrestres segons normes ITC (Antenes i parabòliques).
    • Control d’accessos.