Legalizaciones

Legalitzacions

La legalització s’ha de fer en les instal·lacions que es duen a terme, o que al seu dia es va efectuar i ara requereix de la seva tramitació legal, bé sigui una instal·lació de climatització i ventilació, elèctrica, fontaneria, gas, etc.

INSTALPONCE, S.L. disposa d’una Oficina Tècnica pròpia que, a més de dissenyar els projectes, s’encarrega d’elaborar les documentacions tècniques necessàries per a la legalització de les instal·lacions que realitza. També elabora projectes de legalització d’instal·lacions existents, per tal d’adequar-les a la normativa vigent i legalitzar l’activitat.

Així mateix, aquest departament s’ocupa de recopilar la documentació necessària i tramitar el seu registre davant l’Entitat d’Inspecció i Control Industrial i, en el cas de projectes, també gestiona els visats al Col·legi Professional corresponent, portant a terme tot tipus de legalització en instal·lacions .