Instal·lacions Integrals

Calefacció

INSTALPONCE, S.L. disposa d’un departament propi dedicat a l’estudi, anàlisi, disseny i realització de sistemes de calefacció, preparat per respondre de manera precisa a les diverses exigències de cada aplicació:

  • Sistema de calefacció per radiadors.
  • Sistema de calefacció per terra radiant.
  • Sistema amb bomba de calor aire-aigua.
  • Sistema de calefacció solar.
  • Sistema de calefacció altern.