Instal·lacions Integrals

Aire condicionat

INSTALPONCE, S.L. Disposa d’un departament propi dedicat a l’estudi, anàlisi, disseny i realització de sistemes de climatització, preparat per respondre de manera precisa a les diverses exigències de cada aplicació:

 • Sistemes partits d’expansió directa
  • Bombes de calor aire / aire
  • Split Paret
  • Conductes
  • Cassette
  • Sòl-Sostre
  • Roof-Top
 • Sistemes de VRV (Cabal de Refrigerant Variable)
  • Sistemes d’aire-aigua
  • Plantes refredadores
  • Fan-coils
  • Climatitzadors
  • Equips compactes
 • Sistemes d’aire condicionat de precisió
  • Equips de control estricte de temperatura per a sales d’informàtica
  • Equips de control estricte de temperatura per a sales de telecomunicacions
  • Sistemes de control centralitzat
 • Sistemes de deshumectació per a piscines i SPAs (BCP)
 • Substitució de gasos refrigerants